logo_eu

Plán projektu

Místní akční plán začíná tvorbou dokumentu zachycujícího investiční priority v území, výběrem opatření, na která se MAP zaměří a vybudováním znalostních kapacit, které se budou jednotlivým opatřením věnovat. Hlavním smyslem je tedy identifikovat tematické oblasti vzdělávání, které jsou z hlediska území významné a jejich řešení není dostatečným způsobem pokryto intervencemi z národní úrovně.

osa_jablunkov

Novinky

Hlavní milníky projektu

Leden
null

Mimořádné zasedání Řídícího výboru

Na Mimořádném zasedání Řídícího výboru, které se uskutečnilo 25. ledna 2017, byl schválen akční roční plán. Pracovní skupiny navrhly mnoho zajímavých aktivit jako např.: kulatý stůl s pediatry k tématu inkluze, čtenářský metr, seminář k matematice Hejného, workshop k polytechnice, pohádková knížka o volbě povolání nebo seminář k alternativnímu vzdělávání. Věříme, že se mnohé aktivity podaří realizovat.
Prosinec
null

4. zasedání Řídícího výboru

7. prosince 2016 od 13:00 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Třinec uskutečnilo 4. zasedání Řídícího výboru, na kterém byl schválen Strategický rámec Místního akčního plánu v ORP Třinec včetně investičních priorit. Dalším důležitým bodem programu bylo vystoupení vedoucích jednotlivých pracovních skupin, kteří představili složení pracovní skupiny a informovali členy o dosavadní činnosti a výstupech (SWOT, dotazníková šetření, akční roční plán). Dne 25. ledna 2017 se uskuteční Mimořádné zasedání.
Září
null

3. zasedání Řídícího výboru

Dne 21. září 2016 se uskutečnilo 3. zasedání Řídícího výboru, na kterém bylo jednohlasně odsouhlaseno odložení schválení Strategického rámce na prosinec 2016.
Červenec
null

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Dne 1. července 2016 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Červen
null

2. zasedání ŘV

Dne 22. června od 12:00 se uskutečnilo 2. zasedání Řídícího výboru. V příjemné předprázdninové atmosféře byl zvolený nový předseda, pan Radim Kozlovský. Následně byli přítomní informováni o dosavadním průběhu realizace projektu. Rovněž byla schválena struktura pracovních skupin ve vazbě na zvolení opatření a došlo ke schválení priorit a cílů.  V závěru zasedání bylo projednán Strategický rámec včetně přílohy. Jednohlasně bylo odsouhlaseno odložení schválení Strategického rámce na září 2016.
Březen
null

1. zasedání Řídícího výboru

První zasedání Řídícího výboru se uskutečnilo 30. března 2016. Došlo ke schválení složení ŘV v počtu členů 17, byl schválen Statut a Jednací řád, byl schválen předseda (Ing. Michael Trojka) a místopředseda (Mgr. Roman Wróbel) a v neposlední řadě Plán zasedání ŘV na rok 2016.
null

Mimořádné zasedání Řídícího výboru

Z důvodu velkého zájmu o členství v Řídícím výboru (26 uchazečů) bylo na 16. března 2016 svoláno Mimořádné zasedání Řídícího výboru, na které byli přizváni všichni uchazeči vyjma povinných zástupců (MSK, KAP, ITI, MAS). Proběhlo představení zájemců dle jednotlivých skupin. Realizační tým navrhl redukovat počet na přibližně 15 osob. Demokratickou volbou bylo zvoleno 16 osob. V závěru byl stanoven termín 1. zasedání na 30. března 2016. Dodatečně došlo k nominaci jednoho zájemce, nikdo nevznesl námitky, tzn. počet členů Řídícího výboru ustanoveno na 17 osob.
Leden
null

Zahájení realizace projektu

Dne 1. ledna 2016 byla zahájena fyzická realizace projektu Místní akční plán v ORP Třinec (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_00/0000122).

Chcete dostávat nejnovější informace?

Přihlaste se k odběru novinek

Zapojte se vyplněním dotazníku

zabere Vám 5 minut a nám pomůže

Podívejte se kdo za projektem stojí

Pracovní skupiny